VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „VOP“)

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“

I. Úvodní ustanovení

1. VOP internetového obchodu www.prodagkm.cz , jehož provozovatelem je Jaroslav Vaculík, která je prodejcem veškerého nabízeného zboží a zajišťuje jeho prodej a záruční servis (dále jen „prodávající“), nabývají účinnosti dne 1.10.2013. Prodávající si vyhrazuje právo VOP měnit a doplňovat dle svého uvážení. Změny VOP budou zveřejněny na internetových stránkách www.prodagkm.cz
Provozovatelem internetového obchodu 
www.prodagkm.cz je Jarosalv Vaculík, Lubná 207, 767 01 Kroměříž
adresa pro účely komunikace se zákazníky (zejména pro reklamační záležitosti a pro účely vrácení zboží při odstoupení od smlouvy): Havlíčková 1317, 767 01 Kroměříž
IČ: 65829468 , DIČ: CZ6209050221, bankovní spojení číslo účtu: 1482727329

2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Jaroslava Vaculíka, výše uvedené, jakožto prodávajícího na straně jedné a kupujícího na straně druhé při prodeji zboží.

3. VOP tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy a stávají se tak nedílnou součástí smluvního ujednání účastníků tohoto vztahu. Úprava vzájemných vztahů provedená VOP má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný vztah v jiném případě vztahovala. Kupující podpisem kupní smlouvy, tj. odesláním objednávky, současně stvrzuje, že se s VOP seznámil a že bere výslovně na vědomí, že VOP jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím. Za podpis kupní smlouvy prodávajícím se považuje akceptace objednávky. Potvrzení objednávek provádí prodávající e-mailem nebo telefonicky na kupujícím sdělené kontaktní údaje.

4. Prodávající úvodem výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, popř. v zařízeních, sloužících k běžnému ubytování osob, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Prodávající zásadně neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely, než je výše uvedeno. Prodávající také neodpovídá za vady, způsobené užíváním zboží v rozporu s pokyny výrobce a podklady.

II. Dodání a odebrání zboží

1. Pokud je objednané zboží skladem, expeduje ho prodávající do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla objednávka prodávajícím kupujícímu potvrzena. Ostatní zboží zasílá kupující dle dodacích termínů svých dodavatelů, zpravidla však do 14 dnů. U veškerého zboží je vždy uvedena předpokládaná lhůta dodání zboží, přičemž kupující bere na vědomí, že tato lhůta má pouze orientační charakter a odvíjí se vždy od dodání zboží prodávajícímu jeho dodavateli.  

2. Prodávající je oprávněn dodat zboží i před lhůtou stanovenou v kupní smlouvě na základě oznámení termínu předčasného dodání kupujícímu, učiněného minimálně 1 pracovní den před předčasným datem dodání.

3. Objedná-li si kupující v rámci jedné objednávky více druhů zboží, u nichž jsou uvedeny různé lhůty dodání, expeduje prodávající zásadně celou objednávku v rámci jedné zásilky a dodání se proto vždy odvíjí od nejdelší lhůty dodání, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

4. Při převzetí zásilky je kupující povinen ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky již při předání zboží je prodávající povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození a zásilku nepřebrat. Kupující je téhož dne povinen průkazně informovat prodávajícího a sdělit, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky. V případě přepravy zboží přepravní společností PPL, je kupující povinen prohlédnout obsah balíku bez zbytečného odkladu a informovat prodávajícího o případných závadách a nesrovnalostech telefonicky či e-mailem maximálně do 2 dnů. Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží. V případě nedodržení postupu zde uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, ať už kvantitativních, či kvalitativních.

5. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

6. Za den dodání se považuje den převzetí zboží kupujícím nebo zaplacení celé kupní ceny, případně den předání zboží dopravci k přepravě, v případě kolize více výše uvedených termínů den, který nastal dříve. 

III. Platební podmínky

1. Ceny uváděné v internetovém obchodu www.prodagkm.cz mají charakter cen smluvních včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena se vždy vztahuje k zobrazenému a popsanému produktu a nezahrnuje související dekorace, doplňky či plnění. Ceny mohou být měněny bez předchozího upozornění.  Cenu zboží si může člen ověřit u jednotlivých položek zboží. Pro kupujícího je rozhodná cena, uvedená u zboží v čase odeslání objednávky.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“

2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, popř. neakceptovat objednávku kupujícího, pokud se v relevantním období výrazně se změnila cena produktu, popř. Pokud se produkt již nevyrábí nebo nedodává. Pokud jeden z těchto výše uvedených případů nastane, je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat a zvolit pro obě strany nejvhodnější další postup ve věci.

3. V ceně není zahrnuta doprava zboží, stěhování a montáž zakoupeného zboží, dekorace apod., ceny za tyto služby jsou účtovány samostatně.

4. Na sjednanou kupní cenu není možné započítávat jakékoli nároky vzniklé z této kupní smlouvy bez dohody ob